יום ד', טו’ בחשון תשע”ט
האחר הוא אני







.

שלום תלמידים חביבים, א. פיתחו את המצגת, עצבו את תעודת הזהות בכלי ובצורה הנראית לכם. שימרו אותה ולאחר מכן העלו אותה לאתר הלמידה השיתופית! משימה ראשונה תעודת זהות.pptx ב. לאחר שכל התלמידים העלו את הקבצים שלהם נסו למצוא פרטים דומים ביניכם לתלמידים האחרים.בהצלחה!

 
 
הכיתה שלי
משימה ראשונה - תעודת זהות
משימה שניה- לחץ חברתי
משימה שלישית - "לכל איש יש שם"
משימה רביעית- מעלה הקרחות
משימה חמישית- משימת סיכום